Viipekeeleõpe Eesti koolidesse?

Viipekeele õpe Eesti koolidesse?

Kui palju koole on Tartus spetsialiseerunud erivajadustega noortele? Kui hästi oskaksid sa end viipekeeles väljendada? Nendele ja paljudele teistele küsimustele pidime põrsakestes sel suvel mõtlema, sest koostöös Tartu Noorsootöö Keskusega hakkasime kokku panema programmi “Tuleviku innovaatorid”, mille tegevusse soovime kaasata erivajadustega noori. Saime kiiresti aru, et meie teadmised selles vallas võiksid olla paremad ja otsustasime neid küsimusi küsida ka Autovabaduse puiesteel ja enda sotsiaalmeedias, sest tahtsime mõista kui teadlikud teised inimesed neil teemadel on.

Küsitlusele vastanuid oli Autovabaduse puiesteel ja põrsakeste sotsiaalmeedias kokku pea 80. HEV koole ehk hariduslike erivajadustega noorte koole on Tartu linnas päris mitu – Tartu Emajõe Kool, Tartu Hiie Kool, Tartu Herbert Masingu Kool, Tartu Kroonuaia Kool ja Tartu Maarja Kool. Sellele küsimusele jäid paljud vastajad kahjuks vastuse võlgu või nimetasid neist üks-kaks. Muidugi ei saa me ka eeldada, et inimesed kõiki Tartu koole ja nende suundi teadma peaksid, sest olen päris kindel, et kui paluda kellelgi nimetada kõik Tartu linnas tegutsevad põhikoolid ja gümnaasiumid, jääks ka siin mõned koolid mälusoppidesse peitu.

Uurisime ka, kas meie küsitlusele vastajad arvavad, et erivajadustega noored on ühiskonda piisavalt kaasatud. Keskeltläbi 75% inimestest vastas sellele küsimusele eitavalt. Kas erivajadustega noored ei ole päriselt ühiskonda kaasatud või me lihtsalt ei märka neid? Kuna meie küsitlus oli mõeldud kiireks ülevaateks ja sisaldas suuresti vaid jah/ei vastuseid, ei saa me siin seda teemat süvitsi uurida, kuid Tartu Noorsootöö Keskus tellis 2019. aasta sügisel küsitlusuuringu, kaardistamaks puudega või tervisest tulenevate takistustega Tartu noorte osalust noorsootöös, millega saab tutvuda siin – https://www.tartu.ee/et/uurimused/tartu-nagemis-kuulmis-voi-liikumispuudega-noorte-osalus-noorsootoos.

Kuna Kolme Põrsakese ja Tartu Noorsootöö Keskuse ühisprorgramm “Tuleviku innovaatorid” on loodud “Tartu nägemis-, kuulmis- ja liikumispuudega teismeliste integreerimine noortekeskuste tegevusse loodushariduse toel” projekti raames, keskendusime küsitluse teises pooles just nendele kindlatele erivajadustele. Umbes 40% vastanutest on tutvusringkonnas kuulmis-, nägemis- või liikumiserivajadusega inimene. Ainult üksikud vastajad oskaksid end vajadusel viipekeeles väljendada, kuid paljud oleksid valmis seda õppima. Küsitluse viimasele küsimusele “Kui Sinu koolis õpetataks eesti viipekeelt, kas oleksid huvitatud selle õppimisest?” vastas Autovabaduse puiesteel 15 inimest 19-st jaatavalt ning meie sotsiaalmeedias läbi viidud küsitluses vastas jaatavalt 70% vastajatest. Kas eesti viipekeele õpe peaks siis olema koolides vähemalt valikainena olemas, et noored saaksid juba varakult laiendada oma silmaringi ja tutvuda kultuuriga, mis on esindatud siinsamas, meie väikeses Eestis?

Kolme Põrsakese läbi viidud küsitluse eesmärk oli saada kiire ja küllaltki pealiskaudne ülevaade inimeste teadlikkusest erivajadustest, kuid nagu postitusest selgus, tekitas küsitlus omaette uusi küsimusi. Kas ja kuidas peaks erivajadustega noori ühiskonda kaasama ning kas koolinoored oleksid valmis õppima eesti viipekeelt ja tutvuma kurtide kultuuriga? Juba 16. septembril algavas programmis “Tuleviku innovaatorid” on meil võimalus nende ja paljude teiste küsimuste üle arutleda ja leida lahendusi probleemidele, mida noored täna enda ümber näevad. Programmi registreerimine on avatud ning oodatud on kõik 11-19-aastased noored Tartu linnast, sest osalemine on tasuta ja programm põnev ja kaasahaarav. Täpsem info Kolme Põrsakese kodulehelt – https://kolmporsakest.ee/tuleviku-innovaatorid/.

Programmi tegevus toimub “Tartu nägemis-, kuulmis- ja liikumispuudega teismeliste integreerimine noortekeskuste tegevusse loodushariduse toel” projekti raames. Tegevuse toimumist rahastatakse haridus- ja teadusministri kinnitatud ning Eesti Noorsootöö Keskuse poolt elluviidava ESF kaasrahastatud programmi „Tõrjutusriskis noorte kaasamine ja noorte tööhõivevalmiduse parandamine“ kirjeldatud tegevuste raames.

 

Kolme Põrsakese infokiri

Infokirjas anname teada põrsakeste tegemistest, erinevatest üritustest ja ägedatest pakkumistest. Iga natukese aja tagant korraldame ka põnevaid loose.