Tuleviku innovaatorid pressiteade

Kolm Põrsakest ja Tartu Noorsootöökeskus inspireerivad tuleviku innovaatoreid

Teaduse populariseerija Kolm Põrsakest ja Tartu Noorsootöökeskus korraldavad koostöös 2020 sügisel noori inspireeriva programmi „Tuleviku innovaatorid“. Programmi eesmärgiks on tõsta noorte katsetamisjulgust, uudishimu, ambitsioonikust ja teaduspõhisust. Lisaks toetab programm erivajadustega ja ilma erivajaduseta noorte lõimumist.

Põrsakesed usuvad, et need on väärtused, mis on vajalikud innovatsiooni ja uute teadmiste loomiseks. Programmiga soovitakse rõhutada, et innovaatoriks võivad saada kõik, kui selleks leitakse piisavalt järjepidevat pürgi. Kuid kuna inimesed on erinevad, siis on erinevad ka väljakutsed, mida on tarvis ületada. Programmi tegevused toetavad innovatsiooni loomise jaoks vajalikke väärtusi ja tõstavad teadlikkust erinevate erivajaduste kohta.

„Tegevused kaasavad väga erineva tausta, võimekuse, teadmiste ja oskustega noori loodusteadusliku sisuga tegevustesse. See õpetab noortele koostööd ja arendab sotsiaalseid oskuseid läbi põnevate ja haaravate tegevuste,“ rääkis Tartu Noorsootöökeskuse direktor Grete Sarap. „Projekti üheks suureks eeliseks on see, et noored õpivad projekti käigus ise tegevusi läbi viima ning seeläbi saavad noored õpitud teadmisi edaspidi ka ise teistele noortele edasi anda (seda muidugi täiskasvanud juhendaja juuresolekul ja vastutusel). See aitab omakorda kaasa teaduhuvi kasvule ja selle laiemale levikule noorte seas ja Tartu noortekeskustes. Kolm Põrsakest on usaldusväärne koostööpartner, kelle lennukate ideede teostamine ja noorte õpiprotsess toimub alati turvalises ja toetatud keskkonnas, kus kõik osalejad saavad end võrdselt kaasatuna tunda.“

Programmi „Tuleviku innovaatorid“ tegevused toimuvad Tartus perioodil september kuni detsember 2020. Programmi on oodatud osalema 11-19-aastased noored Tartust ja selle ümbrusest. Programmi tegevuste korraldamisel on arvestatud nägemis-, kuulmis- ja liikumiserivajadustega. Registreerimine algab 15. augustil. Lisaks toimuvad programmi raames suvel ja sügisel ka avalikud üritused, kus tutvustatakse programmi ning tõstetakse teadlikkust erivajadustest. Esimesed tegevused toimuvad Autovabaduse puistee Tartu Noorsootöökeskuse alal.

Tegevuse toimumist rahastatakse haridus- ja teadusministri kinnitatud ning Eesti Noorsootöö Keskuse poolt elluviidava ESF kaasrahastatud programmi „Tõrjutusriskis noorte kaasamine ja noorte tööhõivevalmiduse parandamine“ kirjeldatud tegevuste raames.

Kolme Põrsakese infokiri

Infokirjas anname teada põrsakeste tegemistest, erinevatest üritustest ja ägedatest pakkumistest. Iga natukese aja tagant korraldame ka põnevaid loose.