fbpx

15. Hüppav limonaadipur

“Pisut harjutamist ja täpsust nõudev katse, kuid tulemus on seda väärt. Hea katse, mida ka sõpradele näidata.

Vahendid
2 kohvikruusi (piisavalt laiad, et purk sinna sisse mahuks)
tühi limonaadipurk

a. Aseta lauale kohvikruus ning selle sisse limonaadipurk.
b. Puhu kruusi sisse, limonaadipurgi kõrvale.
c. Katse õnnestumisel peaks purk kruusist välja lendama.
d. Nüüd pane lauale ka teine kruus ning proovige lapsega koos puhudes purk ühest kruusist teise lennutada.

Katse seletab Bernoulli printsiipi – voolava gaasi või vedeliku rõhk on suurem nendes piirkondades, kus õhujoa kiirus on väiksem, ja väiksem seal, kus kiirus on suurem. Liikuv õhk purgi kõrval ja kohal tekitab sinna madalama rõhuga ala, samal aja on purgi all olev õhk on endiselt kõrge rõhuga. See kõrge rõhuga purk lükkabki purgi kruusist välja.

Esmalt seleta lapsele, et õhk koosneb osakestest. Kui õhk ei liigu, jagub neid osakesi igale poole enam-vähem võrdselt. Kui me aga puhume, hakkab õhk liikuma. Liikuvas õhus ei jagu õhu osakesi aga enam võrdselt. Kui puhume purgi kõrvale, paneme seal õhu liikuma ning osakesi jääb seal vähemaks. Purgi all olevad seisva õhu osakesed tahavad ruttu puuduvaid osakesi asendada ning nad lükkavad sinna liikudes purgi enda tee pealt eest ära.”

Soovid kodus veelgi põnevamalt katsetada?

Põnevas kastis on koos nii katsed, mida teadusveebiski pole, ning kõik vajalikud vahendid (ka ohutusvahendid). Kolme Põrsakese teaduskast on kõige ägedam viis, kuidas kodus ise katseid teha!