Teadusteater

Teadusteater on segu põnevatest katsetest ja intelligentsest huumorist

Teadusteater pole lihtsalt publikust etenduse nautimine, vaid põnev elamuste teekond, kus teejuhid on teadusteatri esinejad. Põrsakeste teadusteatri eripära on luua siirast ja tugevat rõõmuemotsiooni lastes ning seda ka täiskasvanutele meelde tuletada. Teeme lihtsaid, isegi koduste vahenditega sooritatavaid katseid, mis selgitavad killukese haaval maailma meie ümber. Teadusshow juurde kuuluvad loomulikult ka ohtlikumad tule- ja keemiakatsed, mida kodus teha tohi.

Põrsakesed käivad esinemas kahekesi. Tuleme Eestis esinemas igale poole, kasvõi Sinu vanaema kööki!

teadusteater
õpihuvi
Kolm Põrsakest

Teadusshow

Kolme Põrsakese teadusshow on vaatemäng, mida naljalt ei unusta. Kuumadel suvepäevadel, aga miks mitte ka lumevaestel talvedel, katame maa maagilise, lund meenutava, uduga. Kui aga rõõmu toovad hoopis värvid ja soojus, siis pole ka mingi probleem teha ilutulestikku toas. Ning nagu ühest korralikust show’st ikka, ei puudu kindlasti ka välk ja pauk. Kolme Põrsakesega möödub pooltund lõbusalt ja päris kindlasti saavad nii väikesed kui ka suured teadushuvilised uusi sigalahedaid teadmisi. Ei tasu ka muretseda kui olete kunagi mõnd meie etendust näinud – kavad uuenevad iga poole aasta tagant, seega uut ja huvitavat leiab alati. Teadusmaagiat täis show on sobilik suuremale publikule ning publikusse on oodatud kõik.

N

Lastele ja noortele

N

Suuremale publikule (20-300)

N

30 minutit

N

480€ + transport

Käed külge teadusetendus

teadusteater

Käed külge teadusetendus on ideaalses tasakaalus segu töötoast ja teadusteatrist. Ühe tunni jooksul näete ägedaid teaduskatseid esinejate poolt ning saate ka oma kätega teaduskatseid teha. Anname peokülalistele võimaluse loovalt mõelda, ükski idee ei ole võimatu. Teater + töötuba formaat sobib suurepäraselt laste sünnipäevadele, seda eriti just siis, kui lastel endal on soov ka ise teadust teha. Käed külge teadusetendus kestab tervelt tund aega. Selle jooksul proovime ära vastata kõigile Teie küsimustele ning pakkuda vaatemängu koos ise tegemise võimalusega. Etendus on suunatud väiksematele üritustele või sünnipäevadele, ~30 inimest.

N

Lastele

N

Väiksemale publikule

N

1 tund (15min teater + 45min töötuba)

N

320€ + transport

Kodune Teadusteater

Kodune teadusteater annab väikestele teadushuvilistele vaatemängu, milles olevaid katseid on hiljem võimalik ka ise kodus proovida. Nimelt viime teadusteatri läbi peamiselt koduste vahenditega ja kasutame katsetes publiku vabatahtlikke. Kodus leitavate pealtnäha tavaliste asjadega, on võimalik luua 30-minutiline meeldejääv etendus. Etenduse lahutamatu osa on loomulikult katsete selgitamine, et anda lastele juba noores eas arusaam maailma toimimisest – teadus ei ole midagi seletamatut või keerulist. Vastuse saavad ka kõik noorte avastajate ka kõige keerulisemad küsimused. Kodune teadusteater on suunatud eelkõige lastele ja väikestele sünnipäevadele. 

N

Lastele

N

Väiksemale publikule (kuni 15 last)

N

30 minutit

N

240€ + transport

Teadustöötuba

Teadustöötuba on sigalahe vahend lastes ja noortes teadushuvi tektitamiseks. Etteantud aja jooksul on huvilistel võimalus ajusid ragistada mõne lõbusa teadusülesande kallal. Töötubasid viivad lustakalt ja turvaliselt läbi meie esinejad, tagades lastele juhised ja vahendid. Seal ei ole õigeid ega valesid vastuseid, erinevate lahenduste piiriks on vaid osalejate enda kujutlusvõime. Kehtivad loodusseadused seletavad esinejad praktiliste näidetega töötoa jooksul lahti. Eelkõige sobib see neile, kellele meeldib ise tegutseda ja miskit toredat välja mõelda. 

Töötoa tellimiseks võta meiega ühendust, kirjutades meiliaadressile info@kolmporsakest.ee. Selleks, et saaksime leida parima võimaliku lahenduse, võiks kiri sisaldada ürituse kirjeldust, asukohta ning osalejate arvu.

Tee ise sünnipäev: sünnipäevakast

Sünnipäevakast on terviklik lahendus ühe vahva teadusliku sünnipäeva korraldamiseks. Kastiga tulevad sinuni juhendiraamat, vahendid, kaunistused ning lisad ühe põneva ja teadust täis peo korraldamiseks. Kastis olevad katsed on vee teemalised, kirjeldamaks erinevaid vee omadusi ja vahvaid katseid mida veega on võimalik teha. Juhendiraamatu abil saad ise kokku panna uhke mitme tunnise peo ühe väikese teadlase sünnipäevaks. Juhendiraamatust leiad abimehe peo ettevalmistuste planeerimiseks, kohad kuhu kirja panna külaliste nimekiri ja menüü/poenimekiri, vihjed hea peo korraldamiseks ja peo ajaraami paika panekuks. Muidugi sisaldab juhend kõikide katsete kirjeldusi ning kahte teaduslikku võistlusmängu. Krooniks sisaldab veel juhend vahvaid mänge, mida teaduslike tegevuste vahele mängida. Seega kogu peo korraldamiseks on sul vaja ainult ühte juhendiraamatut ning ei pea ise lisainfot juurde otsima. Kastist leiad ka kutsed külalistele, laborikaardid soojendusmänguks, kingitused külalistele ja sünnipäevalapsele ning kaunistuse(d) peo vahvamaks muutmiseks.

N

Täiskasvanutele ja lastele

N

kuni 12 osalejat sh sünnipäevalaps

N

1-3 tundi

N

Alates 80€ + transport

OÜ Kolm Põrsakest poolt pakutavate teadusteatri teenuste tingimused

Lepingu objekt

1. Käesolevad Kasutustingimused reguleerivad OÜ Kolm Põrsakest ja kliendi (Edaspidi nimetud ka üksinda kui Pool ja koos kui Pooled) vahelisi suhteid pakutavate teenuste kasutamisel.

2. OÜ Kolm Põrsakest osutab https://kolmporsakest.ee/teadusteater (Edaspidi nimetatud kui Teadusteater) kirjeldatud teenuseid või muid kliendiga kirjalikult kokkulepitud teenuseid.

Kliendi õigused, kohustused ja vastutus

1. Klient kohustub esitama täielikult tõeseid isikuandmeid, sh registreeruma oma õige ja täieliku nime all ning kasutama kehtivat e-posti aadressi ning telefoni numbrit.

2. Kliendil on kohustus tasuda teenuse eest ⅔ ulatuses või vastavalt pooltevahelisele kokkuleppele, kui tellimuse täitmine ei ole võimalik Kliendi poolt sisestatud ebaõige info tõttu.

3. Klient kohustub jälgima OÜ Kolm Põrsakest esindaja poolt sätestatud ohutustingimusi.

4. Kliendil on õigus nõuda kuni 15% suurust või vastavalt kokkuleppele kompensatsiooni järgnevatel juhtudel:

4.1. Kui OÜ Kolm Põrsakest esindajad hilinevad rohkem kui 15 minutit. Juhul kui hilinemine on tingitud Kliendi poolt sisestatud info ebaõigsusest või ebamäärasusest, ei ole Kliendil antud nõuet õigus esitada.

4.2. Kui OÜ Kolme Põrsakese esindajad ei osuta lepitud teenust lepitud mahus.

4.3. Kui hilinemine ei ole põhjustatud vääramatust jõust tulenevatest tingimustest.

5. Kliendil on õigus nõuda materiaalse vara kahjustamise eest kompensatsiooni, kui klient ei ole rikkunud käesolevaid Kasutustingimusi.

6. Kliendil on õigus nõuda tellimuse täitmisega seonduvat infot Lepingu kehtivuse vältel.

OÜ Kolm Põrsakest õigused, kohustused ja vastutus

1. OÜ Kolm Põrsakest kohustub esitama täielikult tõeseid andmeid teenuse täitmise kohta.

2. OÜ Kolm Põrsakest kohustub viivitamatult teavitama klienti, kui teenuse osutamine ei ole võimalik.

3. OÜ Kolm Põrsakest kohustub teenuse eest arvet mitte esitama, kui teenuse osutamine ei ole võimalik OÜ Kolm Põrsakest poolt tingitud põhjustel.

4. OÜ Kolm Põrsakest esindaja kohustub teavitama kõiki teenuse osutamisega seotud isikuid ohutustingimustest.

5. OÜ Kolm Põrsakest esindajal on õigus teenuse esitamine katkestada igal hetkel, kui esindaja tunneb selleks vajadust, et kaitsta teenuse osutamisega seotud inimesi ning poolte ja kolmandate isikute vara.

6. OÜ Kolmel Põrsakesel on õigus nõuda lisatasu, järgnevatel juhtudel:

6.1. Kui Kliendist tingitud põhjustel lükkub teenuse osutamise aeg edasi, on Teadusteatril õigus nõuda 15€ lisatasu iga alanud 30 minuti ooteaja eest.

6.2. Kui Klient lepib OÜ Kolme Põrsakese esindajatega kokku teenuse täitmise suuremas mahus, kui oli esialgne kokkulepe.

7. OÜ Kolmel Põrsakesel on õigus muuta teenuse osutamise tingimusi ühepoolselt järgmistel juhtudel:

7.1. Kui Klient soovib muuta teenuse osutamise aega vähem kui 4 päeva varem eelnevalt lepitud teenuse osutamise aega;

7.2. Kui Klient soovib tellida Teadusteatri teenuseid väiksema etteteatamise ajaga kui 7 päeva.

8. Tellimuse tühistamisel vähem kui 72h enne planeeritud algust on OÜ Kolmel Põrsakesel õigus nõuda tellimuse eest tasumist 50% ulatuses.

 Isikuandmete töötlemine

1. Teenusega seotud andmeid töötleb Kolm Põrsakest OÜ.

2. Teenuse osutamiseks on tarvis Kliendi isikuandmeid. Nendeks võivad olla:

2.1. ees- ja perekonnanimi;
2.2. isikukood või sünniaeg;
2.3. isikut tõendava dokumendi andmed;
2.4. kontaktandmed (aadress, e-post, telefoninumber);
2.5. muu lepinguga seotud info (lepingu sõlmimise aeg, hind, makseinfo või muu lepingus toodud info);

3. Kolmel Põrsakesell on õigus kontrollida avaldatud isikuandmete õigsust ning koguda Sinu kohta täiendavaid andmeid avalikest allikatest.

4. Kolm Põrsakest töötleb isikuandmeid järgmistel eesmärkidel:
4.1. kliendi päringutele ja taotlustele vastamine;
4.2. kliendi isiku tuvastamine lepingu täitmise ja tagamise eesmärgil;
4.3. kliendiga suhtlemine lepingu täitmise ja tagamise eesmärgil;
4.4. kliendile otseturunduslike reklaampakkumiste tegemine;
4.5. kliendile teabe saatmine Teadusteatri kohta;
4.6. kliendile arvete koostamine ja saatmine;
4.7. kliendibaasi haldamine ja analüüsimine, et parandada kaupade ja teenuste kättesaadavust, valikut, kvaliteeti jms ning teha klientidele parimaid pakkumisi;
4.8. seadusjärgse kohustuse täitmine, näiteks raamatupidamiskohustuse täitmine;
4.9. muu Kolm Põrsakese õigustatud huvi alusel töötlemine, tingimusel, et Kolme Põrsakese õigustatud huvi ei kaalu üles andmesubjekti õigusi.

5. Isikuandmete säilitamine
5.1. Kolm Põrsakest säilitab isikuandmeid kujul, mis võimaldab klienti tuvastada, ainult nii kaua, kui see on põhjendatult vajalik isikuandmete kogumise eesmärgist lähtuvalt või põhjendatud tulenevalt Kolme Põrsakese õigustatud huvist tingimusel, et Kolme Põrsakese õigustatud huvi ja riive andmesubjekti õigustele ja vabadustele on tasakaalus.

6. Kliendi õigused seoses isikuandmetega:

6.1. Kolm Põrsakest tagab andmesubjektidele kõik kehtivatest õigusaktidest tulenevad õigused. Isikuandmete töötlemisel, on Kliendil järgmised õigused:

6.1.1. Juurdepääsuõigus andmetel;
6.1.2. õigus isikuandmete parandamisele, mis tähendab, et õigust taotleda isikuandmete täpsustamist või parandamist, kui need on ebapiisavad, puudulikud või valed;
6.1.3. õigus vastuväidete esitamisele, mis tähendab õigust esitada vastuväiteid oma isikuandmete töötlemise suhtes;
6.2. õigus nõuda isikuandmete kustutamist;
6.3. õigus piirata töötlemist;
6.4. õigus võtta isikuandmete töötlemiseks antud nõusolek tagasi, kui isikuandmete töötlemine põhineb antud nõusolekul;
6.5. õigus andmete ülekantavusele, mis tähendab õigust saada andmeid, mis on elektrooniliselt esitanud kirjalikult või üldkasutavas elektroonilises vormingus;
6.6. õigus esitada kaebus järelevalveasutusele;
6.7. Loetletud õigused ei ole piiramatud õigused. Teatud juhtudel võivad teiste andmesubjektide õigused, Kolme Põrsakese õigustatud huvid või Kolme Põrsakese juriidilised kohustused piirata Kliendi õigusi.

Lepingu muutmine

1. Lepingut võib muuta poolte kirjalikul kokkuleppel, kui Lepingust ei tulene teisiti.

Lepingu kehtivusaeg

1. Leping loetakse kehtivaks alates hetkest, kui klient esitab Tellimislehe, kui ei ole teisiti kokku lepitud.

2. Leping loetakse lõppenuks kui OÜ Kolm Põrsakest on teenuse osutanud ning Klient on tasunud teenuse eest osutatud arve.

3. Lepingu lõppemine ei vabasta pooli täitmata kohustustest, mis on tekkinud lepingu alusel.

Lõppsätted

1. Leping koosneb käesolevast Lepingust ja lisadest, milles lepitakse kokku pärast Lepingu sõlmimist. Lepingu juurde sõlmitavad lisad on Lepingu lahutamatuks osaks.

2. Lepingu sõlmimisega kaotavad siduva jõu mistahes muud tahteavaldused, mida Pooled on teinud Lepingu ettevalmistamise käigus.

Markus jäi enda sünnipäevaga väga rahule! Aitäh! Soovitan Kolme Põrsakest kindlasti enda tuttavatele. Kindel viis muuta lapse sünnipäev ägedaks!

Jaanus, Lapsevanem

Minu lapse sünnipäev oli tõeliselt tore. Lastel jagus põnevat tegevust ligi kolmeks tunniks ning ma ise ei pidanud millegi pärast muretsema, kõik oli korraldatud. Lastel oli uut ja huvitavat palju ning mis seal salata, sain ka ise mõne uue teadmise juurde.

Andrea, Lapsevanem

Igati väärt üritus. Lapse sünnipäev sai huvitavalt ja uudselt sisustatud ning nalja ja naeru jagus küllaga. Tore oli ka see, et lapsed said ka ise mõned katsed järgi proovida. Esinejad olid sõbralikud ja said lastega suurepäraselt hakkama ning mõnus oli ise tunnikese puhata, kui lapse peo korraldamine hetkeks minu õlult ära võeti.

Sandra, Lapsevanem

Äge! Poisi sünnipäev meeldis kõigile. Kuna poiss tegeleb jalgpalliga ja sõpru, keda peole kutsuda, on palju, olin natuke mures, kuidas seda poisteväge ohjata. Kolm Põrsakest sai sellega väga hästi hakkama. Kõikidele erisoovidele tegevuste ja katsete osas tuldi vastu ning ettevalmistatud tegevusplaan oli igati korralik, et lastel hetkekski igav ei hakkaks. Lapse sünnipäev oli tõesti tore!

Aleksandra, Lapsevanem

Meie tüdruku sünnipäev oli filmi “Frozen” teemaline ning pikalt otsisime lapse sünnipäeva tegevust, mis sellega haakuks. Kuna aga midagi uut ja huvitavat ei leidnud, otsustasime Kolme Põrsakese kasuks. Õigesti tegime! Etenduse korraldajad läksid kohe meie mõtete ja ideedega kaasa ning panid kokku väga armsa ja põneva kava. Meie printsess oli vaimustuses ja lubas, et kui temast kunagi Elsat ei saa, siis hakkab ta hoopis teadlaseks.

Kristi, Lapsevanem