Teadusring

Registreerimine Kolme Põrsakese sigalahedasse teadusringi koolides ja lasteaedades 22/23 õppeaastaks on avatud!

Vajutades nupule, saad oma lapse registreerida juba kinnitatud teadusringidesse. Kui sinu lapse kooli või lasteaeda nimekirjas veel ei ole, aga tead, et ring on õppeasutuses algamas, siis käi aeg-ajalt nimekirja vaatamas, sest nimekiri uute ringidega täieneb pidevalt. 

Väga äge, kuid mis see teadusring endast kujutab?

Teadusring on koht, kus lapsed saavad ennast tunda väikeste teadlastena. Koos põrsakestest juhendajatega avastatakse, kuidas põnev maailm meie ümber töötab. 

Teadusringi esimesel poolaastal sukeldume pea ees füüsikasse. Sel õppeaastal proovime igas tunnis leida vastuse mõnele tihti lapse suust kõlavale küsimusele. Näiteks „miks palli üles visates see alati uuesti alla tagasi kukub?“ või „kuidas suured laevad vee peal püsivad?“. Vastusteni jõuavad lapsed ise, viies juhendaja abiga läbi põnevaid teaduskatseid ning teemakohaseid meisterdamisi. Lapsed saavad peaaegu kõigele ise käed külge panna, et kõik juhendaja räägitu ka päris maailmaga seostuks ning veelgi arusaadavamaks muutuks.

Iga kord on tähtis, et lastele jääks õppimisest positiivne emotsioon, mis inspireerib neid tulevikus olema uudishimulikud ning katsetamisjulged.

Kuidas teadusringi korraldus välja näeb?

  • Lasteaiad: Teadusring toimub igal nädalal samal nädalapäeval oktoobrist mai lõpuni. Pausid jõuluajal ning vaheaegadel lepime kokku sügise jooksul. Üldjuhul kestab teadusring 45 minutit ning ringis saavad osaleda alates 5. eluaastast lapsed.
  • Koolid:  Koolivaheajal ringitundi ei toimu. Üldjuhul kestab teadusring 45 minutit igal nädalal samal päeval oktoobrist mai lõpuni ning ringis saavad osaleda 1.4. klassi lapsed (kahes vanuseastmes: 1.2. klass ja 3.4. klass). 

Kõikide vanuseastmete õppekavad on välja töötatud koostöös Tartu Ülikooli teadlaste ja praktiseerivate klassiõpetajate vahel. Õppekavad on loodud eesmärgiga täiendada ja toetada riiklikku õppekava. 

Teadusring on kuutasupõhine ja maksab 29.9 € kuus. Kui õppeasutus võtab teadusringi korraldamise eest ruumirenti, siis jaguneb tasu võrdselt osalejate vahel. Kuutasu õigeaegne tasumine kindlustab lapsele koha ringis ning tasu ei vähene, kui laps puudub või haigestub.

Ring avatakse, kui on osalemas vähemalt 8 last ning ühes ringis saab osaleda kuni 12 last.

 

Igal nädalal pärast teadusringi on lapsel ka kodus veel suur avastamishimu alles!

Aleksi ema, Madli

Kui on küsimusi, siis saad need siin esitada!

15 + 6 =

Kindlasti annab Kolm Pōrsakest ringina lastele uue ja pōneva väljundi. Ring on lastele väga pōnev, arendav, lapsest lähtuv ning muudab teaduse käega katsutavaks kogemuseks.

Nõlvaku lasteaed

See on väga hea võimalus neile lastele, kes sooviks tegeleda katsetamise, uurimise ja avastamisega rohkem kui lasteaiapäev seda võimaldab. Meie lasteaia kooliminejatele laste rühmadele on see ring seni olnud kahel aastal väga huvi pakkunud.

Tartu lasteaed Piilupesa

Lastele meeldib uurida, jälgida, katsetada ja mis kõige tähtsam nad õpivad endalegi teadmata palju uut ja huvitavat mis tegelikult on elus toimivad asjad

Jõhvi lasteaed, Kalevipoja maja

Kiire, koostööaldis ja adekvaatne suhtlus lasteaiaga. Korrektne info lapsevanematele - lasteaed ei pea olema vahendaja rollis vaid huviring tuleb ise suhtluseg toime. Kenad noored ringi juhendajad, kes teevad pōnevaid tegevusi.

Nõlvaku lastead, kolme põrsakese juhendajatest