Eratunnid põrsakestelt

Leia põrsakesed Mentornaudist

Kolme Põrsakese esinejaid ja teadusringide juhendajaid leiab nüüd ka Mentornauti platvormilt, mis aitab leida igale õpilasele sobiva eraõpetaja. Põrsakesed on kõik pädevad esinejad ning oskavad teemasid seletada mänguliselt ja läbi praktiliste näidete. Põrsakese tunned ära nende profiilil asuva Kolme Põrsakese logo abil.

Põrsakeste eraõpetajad

Mentornautist leiad sobiva eraõpetaja kiirelt ja mugavalt

Mentornaut on platvorm, mis ühendab omavahel õpilased ja eraõpetajad. Läbi Mentornauti on igal õpilasel võimalik leida endale sobiv eraõpetaja, ükskõik, mis õppeaines. Iga õpetaja kohta on platvormil põhjalik tutvustus ning välja on toodud nii õpetaja pädevus, varasem kogemus kui ka õpetamismeetodid. Mentornauti eraõpetajate seas on nii üldhariduskoolide õpetajaid, õpetajaks õppivaid tudengeid, pikaajalise kogemusega eraõpetajaid ja ka Kolme Põrsakese esinejaid ja teadusringide juhendajaid. Mentornauti eesmärk on pakkuda igale õpilasele võimalust saavutada koolis oma maksimaalne potentsiaal.

Pole oluline, kas soovid eraõpetajat matemaatikas, inglise keeles või füüsikas, endale sobivaima õpetaja leiad Mentornautist igal juhul. Kodusel distantsõppel või suurtes klassiruumides võib teemadest arusaamine olla veel keerulisem kui muidu, mistõttu on nõudlus eraõpetajate järele üha kasvav. Kooliväline tugi on õpilase jaoks arendav ning tihtipeale suudab eraõpetaja seletada lahti ka kõige keerulisemad teemad, mida koolitunnis veel päris selgeks ei saadud. Lisaks on eraõpetaja oskused ja teadmised väga kasulikud ka eksamiteks valmistumisel või olüpiaadiks õppimisel.

Läbi Mentornauti on lapsevanemal parima eraõpetaja leidmine kiire, lihtne ja mugav. Kõik õpetajad on läbinud põhjaliku taustakontrolli, mis tagab õpetaja usaldusväärsuse ja pädevuse. Õpetajaga tunni broneerimine käib kiirelt ning tunni eest tasumine läbi Mentornauti. Eratunni hind on iga õpetaja profiilil välja toodud, mis tähendab, et kogu hinnastamise protsess on selge ja üheselt arusaadav juba algusest peale. Eratunnid veebi teel annavad võimaluse valida eraõpetaja ka teisest Eesti otsast.

2020. aasta numbrites 

Eraõpetajat

Eratundi

Õpilast

Kolme Põrsakese esinejaid ja teadusringide juhendajaid leiab nüüd ka Mentornauti platvormilt, mis aitab leida igale õpilasele sobiva eraõpetaja. Põrsakesed on kõik pädevad esinejad ning oskavad teemasid seletada mänguliselt ja läbi praktiliste näidete. Põrsakese tunned ära nende profiilil asuva Kolme Põrsakese logo abil.